Concert Performances

Karol Szymanowski’s Songs of the Infatuated Muezzin

Mezzo-soprano Sun-Ly Pierce and The Orchestra Now (TŌN), conducted by Leon Botstein, perform Karol Szymanowski‘s Songs of the Infatuated Muezzin in a livestreamed concert from the Fisher Center at Bard on April 30, 2023.

0:46 Allah, Allah, Akbar…
3:39 W południe miasto białe od gorąca… (At noon the city is white with heat)
6:13 O tej godzinie, w której miasto śpi… (At this hour when the city sleeps)
9:23 Odeszłaś w pustynię zachodnią… (You departed for the western deserts)

Karol Szymanowski
Born: 10/3/1882 in Tymoszówka, near Kiev, Ukraine
Died: 3/29/1937 at age 54 in Lausanne, Switzerland

Written: 1918, at age 35; orchestrated in 1934
Piano Version Premiered: 1/17/1922 in Lviv, Ukraine; Stanisława Korwin-Szymanowska, soprano, Edward Steinberger, piano

Concert notes by Sebastian Danilla